OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Farnosť Svätého Petra a Pavla v Bokši

V Utorok 30.5.2023 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášhu farníčku Martu Očipkovú.
Vičnaja Jeji Pamjať.
 
V Piatok 17.3.2023 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášhu farníčku Annu Bedruňovú.
Vičnaja Jeji Pamjať.
 
V Utorok 21.2.2023 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Milana Antoša.
Vičnaja Jemu Pamjať.
 
V Nedeľu 5.6.2022 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Rudolfa Bedruňa.
Vičnaja Jemu Pamjať.
 
V Pondelok 21.3.2022 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášu farníčku Helenu Verbovú.
Vičnaja Jeji Pamjať.
 
V Stredu 10.3.2021 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášu farníčku Máriu Skubanovú.
Vičnaja Jeji Pamjať.
 
V Pondelok 2.11.2020 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Ladislava Antonyho.
Vičnaja Jemu Pamjať.

V Nedeľu 29.8.2020 na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa sa uskutočnila slávnosť Prvej svätej spovede a prijatia Eucharistie.

  

  

  

V Nedeľu 28.6.2020 sa v našom chráme uskutočnila odpustová slávnosť ku cti svätých a všechválnych apoštolov Petra a Pavla, patrónov nášho  chrámu aj našej farnosti. Hlavným celebrantom svätej liturgie bol humenský protopresbyter o. Miroslav Iľko. Po liturgii nasledovalo myrovanie a obchod okolo chrámu.

Dňa 22.2.2020 prijali v našej farnosti sviatosť manželstva snúbenci Ján Renčko a Katarína Birošová.

V Piatok 1.5.2020 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Štefana Gajdoša.
Vičnaja Jemu Pamjať.
 
V Stredu 29.4.2020 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti našu farníčku Máriu Verbovú.
Vičnaja Jeji Pamjať.
 
V Nedeľu 5.4.2020 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti našu farníčku Helenu Jaselskú.
Vičnaja Jeji Pamjať.

Dňa 23.2.2020 sme vykonali posviacku vyrezávaných výjavov znázorňujúcich Kristové utrpenie - krížovu cestu. Za tento dar vyprosujeme Pán Boh zaplať. Posviacku vykonal o. Ján Maďoran.

Vianočné sviatky bývaju každoročne považované za najkrajšie sviatky v roku, avšak čím ďalej tým viac to začínaju byť sviatky medializovné spájané s množstvom jedla, darčekov, zážitkov, či oddychu. Častokrát však zabúdame na pravý zmysel vianočných sviatkov. Zabúdame na to, že medzi nás prišiel Mesiaš - Boží syn. Slávenie sviatkov u gréckokatolíckych veriacich začína veľkým povečerím v chráme na Štedrý večer. Nasledujúci deň je zasvätený Božiemu narodeniu. Býva akýmsi zvykom, že počas viančných sviatkov sa vo farnostiach konajú rôzne kocerty, scénky, či predstavenia zamerané práve na vianočné obdobie. Inak to nebolo ani v našej farnosti, najmenší si takúto scénku pripravili.

  

To ozajstné vianočné obdobie, akosi vnímame už od sviatku sv. Mikuláša, ktorý je každoročne sláveny 6.decembra. Avšak príprava na sviatky Kristovho narodenia, začína už 40 dní pred tým. Toto obdobie sa v našom obrade nazýva Filipovka. Ani tohto roku bokšanské deti neobišli bez toho aby ich navštívil sv. Mikuláš. Deti Mikuláša obdarovali rôznymi pesničkami a básničkami a on im na znak vďaky daroval sladké balíčky.

  

V Nedeľu 29.9.2019 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Tibora Jaselského.
Vičnaja Jemu Pamjať.
 
V Sobotu 17.8.2019 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti našu farníčku Máriu Bedruňovú.
Vičnaja Jeji Pamjať.
 
V Nedeľu 30.6.2019 sa v našom chráme uskutočnila odpustová slávnosť ku cti svätých a všechválnych apoštolov Petra a Pavla, patrónov nášho  chrámu aj našej farnosti. Hlavným celebrantom svätej liturgie boll stropkovský protopresbyter o. Slavomír Tarasovič z farnosti blahoslaveného Vasiľa Hopku v Stropkove, o. Miroslav Dargaj, kaplan farnosti blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča v Prešove a náš o. Ján Maďoran. Otec protopresbyter vo svojej kázni zdôraznil váženie si čností, ktoré sme dostali od Boha a pripodobnil ich ku čnostiam svätých Petra a Pavla. Po liturgii nasledovalo myrovanie a obchod okolo chrámu.
           

V Nedeľu 26.5.2019 sme mali opätovne po roku možnosť sláviť prijatie najsvätejšej eucharistie, deťmi, ktoré sú schopné užívať rozum a rozlišovať, tak dobré od zlého.

V Pondelok 10.6.2019 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti našho farníka Miroslava Vidiščáka.
Vičnaja Jemu Pamjať.
 
V Sobotu 4.5.2019 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti našho farníka Jána Pašeňa.
Vičnaja Jemu Pamjať.
 
Je vzkriesenia deň, * šťastím ľudia, plesajme. * Slávnosť Pánova Pascha. * Veď od smrti k životu * a zo zeme do nebies * priviedol nás Boh náš, Kristus. * Spievajme víťaznú pieseň.
(1. irmos kánona Paschy)
 
Nech svetlo vzkriesenia, ktoré na nás žiari z Jeho svätého hrobu navždy zostane s nami a stane sa prameňom nekonečnej radosti, ktorú nám nemôže nikto vziať, radosti, ktorá je naplnená a dokonalá jedine v Kristovi.
        

Utiereň sa má konať ešte za tmy, aj chrám je na začiatku utierne ešte v úplnej tme, všetky svetlá majú byť zhasnuté (okrem najnutnejších). Chrám symbolizuje hrob (netreba stavať nejaké „Božie hroby“, samotný chrám symbolizuje Kristov hrob), my vychádzame za tmy z chrámu (aj vonku je ešte tma) a obchádzame ho so sviečkami v rukách a spevom, čím symbolicky prichádzame ku Kristovmu hrobu. Pred chrámom zaznieva radostné Christos voskrese! – Kristus vstal zmŕtvych! a potom sa chrám otvára a my doň vstupujeme. Chrám už je celý vysvietený, svietia všetky svetlá, ktoré sú v chráme. Hrob je prázdny, je v ňom len žiara slávneho vzkriesenia nášho Pána. Radostná zvesť Christós voskrése iz mértvych – Kristus vstal zmŕtvych sa neustále opakuje v radostných spevoch.

Po utierni nasleduje liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Pri nej sa číta evanjelium v rôznych jazykoch, čo nám pripomína, že evanjelium (= radostná zvesť) má byť ohlasované všetkým národom. Začína sa začiatkom Jána – teda začína sa ohlasovať dobrá zvesť od začiatku, od prvej kapitoly evanjelia, ktorého vrcholom a hlavným obsahom je vzkriesenie – a vzkriesenie je začiatkom a hlavnou príčinou dobrej zvesti (evanjelia).

Po liturgii (niekde už po utierni) nasleduje posvätenie paschálnych (veľkonočných) pokrmov. Tieto pokrmy sú znakom Božej dobroty, Božej štedrosti a tiež zdôraznením toho, že radostná hostina, ktorá bude nasledovať, nie je mimo cirkvi, ale týka sa cirkvi; nebude to nejaká svetská oslava, ale duchovná slávnosť. Táto slávnosť nad slávnosti je taká veľká, že sa pripravujú osobitné pokrmy. Farebné vajcia nám majú pripomínať, že nič nie je a nemôže byť obyčajné v tento deň, najneobyčajnejší deň a najväčší sviatok ľudstva. Preto ani vajcia nie sú obyčajné, ale farebné a zdobené. Ani chlieb sa neje obyčajný, ale pripravuje sa svetlý sladký koláč (nazývaný ľudovo pascha alebo paska) – inakší ako bežný chlieb cez rok. Ani syr nie je bežný, len z čistého mlieka, ale pridávajú sa do neho aj žĺtka z vajec (nazýva sa hrudka alebo syrec). Okrem toho sa posviacajú mäsité pokrmy (šunka), ktoré, podľa pôvodných pôstnych predpisov, ľudia mohli okúsiť po vyše 40 dňoch až na Paschu. Mäso je zároveň pripomenutím baránka, ktorého zabíjali Židia v predvečer starozákonnej Paschy a ktorý bol predobrazom Krista-Baránka zabitého za celý svet.

                                    

V Stredu 6.2.2019 sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti našu farníčku Annu Tokárovú.
Vičnaja Jeji Pamjať.

Vianočné obdobie je najkratšie liturgické obdobie cirkevného roka. Avšak predchádza mu taktiež 40 dňové prípravne obdobie Filipovky. V ktorom majú svoje postavenie aj viaceré cirkevné sviatky či pamiatky, spomenieme v krátkosti iba sviatok sv. Mikuláša Divotvorcu, či sviatok Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou.

  

Samotné vianočné sviatky sa začínajú  večer 24. decembra veľľkým povečerím s lítiou. Tradícia týchto slávení pochádza zo židovstva, v ktorom sa deň začína predchádzajúcim večerom. V našom obrade to máme možnosť vidieť sláveniami večierní a následne rannými utierňami. Sviatok Božieho narodenia je najdôležitejším dňom Viano, kedy sa z Boha stáva  človek. Ich druhým vrcholom je slávnosť Zjavenia Pána, či Bohozjavenie, ktoré sa slávi 6. januára. V cirkevnej histórii sa sviatok Bohozjavenia oslavoval skôr než samotné Vianoce.

  

Na začiatok Filipovky (pôstu pred narodením Pána) viedli veriaci z farnosti Bokša svätú liturgiu v dekanskom chráme bl. Vasiľa Hopku v Stropkove. Hlavným celebrantom a kazateľom bol o. Ján Maďoran za účasti mnohých kňazov zo Stropkovského protopresbyteriátu. Po svätej liturgii nasledovali modlitby žehnania a požehnávania veriacich.

  

  

V nedeľu 01.07.2018 sa v našej farnosti uskutočnila odpustová slávnosť ku cti svätých Petra a Pavla patrónov nášho chrámu a našej farnosti. Mohli by sme povedať, že samotnej odpustovej slávnosti predchádzala aj dvojmesačná dúchovná obnova z dôvodu, že na farníkov bola zoslaná Božia milosť v podobe, sviatosti manželstva bohoslovca, teraz už novokňaza a našej farníčky. Taktiež svätá liturgia doprevádzana diakonom a v neposlednom rade prímičná svätá liturgia, práve na odpustovú slávnosť. Farnosť tak mala možnosť sledovať duchovný rast bohoslovca, ale zároveň aj vnímať všetky hierarchické stavy až ku kňazstvu.

  

  

  

Na samotnej odpustovej liturgii bol ako hlavný slúžiteľ novokňaz o. Miroslav Dargaj, celebrovali mu o. Ján Maďoran a o. Jozef ParaskaCSsR. Pred svätou liturgiou bolo požehnanie bohoslužobných rúch pre novokňaza a požehnanie lítijnych darov. Otec Miroslav vo svojej homílii zdôraznil, že pre spásu človeka sú potrebné cnosti ako viera, nádej a láska a pripodobnil ich ku vzťahu svätých Petra a Pavla. Po liturgii nasledovalo novokňažské požehnanie, myrovanie, obchod okolo chrámu a agápe.

  

  

  

  

  

  

  

V Nedeľu 06.05.2018 sa v našej farnosti uskutočnila svätá liturgia s prvopríjimajúcimi deťmi, ktorí podľa najnovšej praxe sú schopní užívať rozum a rozlišovať tak dobre od zlého. Sviatosť eucharistie tak prijali štyri deti farnosti.

  

  

Zľava: Cimbalová Ema, Poláková Kamila, Varga Jakub, Holubová Marína

 

Je vzkriesenia deň, * šťastím ľudia, plesajme. * Slávnosť Pánova Pascha. * Veď od smrti k životu * a zo zeme do nebies * priviedol nás Boh náš, Kristus. * Spievajme víťaznú pieseň.
(1. irmos kánona Paschy)
 
Nech svetlo vzkriesenia, ktoré na nás žiari z Jeho svätého hrobu navždy zostane s nami a stane sa prameňom nekonečnej radosti, ktorú nám nemôže nikto vziať, radosti, ktorá je naplnená a dokonalá jedine v Kristovi.
  
  
  
  
  
  

Stretnutie Pána je sviatkom, ktorý sa slávil v Jeruzaleme už od štvrtého storočia. Na sviatok Kristovho Narodenia sme oslavovali Vtelenie Božieho Slova. To isté tajomstvo oslavujeme iným spôsobom aj na sviatok Stretnutia Pána. Cirkev tak múdro rozdeľuje oslavu tohto veľkého tajomstva počas celého liturgického roka. Druhého februára, štyridsať dní po Ježišovom narodení, sa v tejto ešte posvätnej atmosfére, slávia udalosti vzťahujúce sa na detstvo Božieho dieťaťa. Jeho rodičia sú zbožní židia a vypĺňajú povinnosti Pánovho Zákona o prvorodenom mužského rodu.

Najznámejším a najdôležitejším hromničným zvykom je však posväcovanie sviečok počas sviatočnej liturgie.
Hromničné sviečky nazývané ,,hromničky“, boli dôležitým ochranným prostriedkom pred búrkou: pred hromom a bleskom. Okrem obydlia ochraňovali aj úrodu ale aj ľudí, čo uviazli v búrke.

Roľnícke ženy si zas kedysi z posvätených sviečok v kostole trošku vosku nakvapkali priamo do modlitebnej knižky. Doma ho potom zoškrabali do ľanového semena, odloženého na siatie. Verili, že takýto ľan bude ochránený pred ničivou búrkou.

Sviečky,, hromničky“ bývali skoro v každej domácnosti. Zapaľovali sa tiež pri umierajúcim, pri hlave, ako ochrana pred nečistými silami a tiež, aby mu svietili počas cesty na druhý svet.

  

Nebo i zemľa, nebo i zemľa, nyňi toržestvujut.
Anhely ľude, anhely ľude, veselo prazdnujut.
 
Christos rodivsja, Boh voplotivsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri uhrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.
 
Vo Viflejemi, vo Viflejemi, vesela novina,
čistaja Ďiva, čistaja Ďiva, porodila Syna.
 
Christos rodivsja, Boh voplotivsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri uhrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.
 
Vianočné sviatky bývaju každoročne považované za najkrajšie sviatky v roku, avšak čím ďalej tým viac to začínaju byť sviatky medializovné spájané s množstvom jedla, darčekov, zážitkov, či oddychu. Častokrát však zabúdame na pravý zmysel vianočných sviatkov. Zabúdame na to, že medzi nás prišiel Mesiaš - Boží syn. Slávenie sviatkov u gréckokatolíckych veriacich začína veľkým povečerím v chráme. Tohtoročné sviatky boli obzvláštnené cirkevnými zásnubami snúbencov Ivany Halajovej a subdiakona Miroslava Dargaja.
 
  
  
  
  
  

Dňa 14.12.2017 sa v našej farnosti uskutočnila svätá liturgia za účasti 15 kňazov zo stropkovského protepresbyteriátu, ktorá bola umocnená modlitbami žehnania a požehnávnia. Pri tomto žehnaní veriaci pristupuju ku každému kňazovi a dostávaju požehania.

  

  

Dňa 25.6.2017 sa v našej farnosti uskutočnila odpustová sávnosť k úcte patrónov chrámu sv. Petra a Pavla. Hlavným celebrantom sv. liturgie bol prof. ThDr. Marek Petro, PhD. titulárny kanonik prešovskej archieparchie. Vo svojej kázni poukázal na význam oboch svätcov, pričom pekne vystihol morálnu podstatu.
  
  
  
  
  
  
 
V Piatok 23.6.2017 o 13 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti našho farníka Juraja Raka.
Vičnaja Jemu Pamjať.

Dňa 18.06.2017 sa v našej farnosti uskutočnila nádherná slávnosť osláv životného jubilea (50r.) nášho kňaza Jána Maďorana. V mene celej cirkevnej obce mu u nebeského Otca vyprosujeme veľa zdravia, šťastia, trpezlivosti a mnoho síl k výzvam, ktoré ho v živote, či v naších farnostiach ešte čakajú. Po svätej liturgii nasledovalo agápe v areáli chrámu. 

Živite ľudije na blaho svita, nášmu jereju mnohaja lita.

  

  

Dňa 15.06.2017 na sviatok Najsvätejšej eucharistie sa  po svätej liurgii uskutočnil eucharistický sprievod po obci.

  

  

Dňa 07.05.2017 sa v našej farnosti uskutočnila nádherná slávnosť prvého svätého príjimania, ktorú prijali štyri deti farnosti.
 
 
Sviatosť prijali: Martin Žiak, Sofia Vašková, Vanesa Žanonyová, Emília Baloďanská.
 
  
  
 
Veľkonočné sviatky 2017
 
 Kvetná nedeľa je poslednou nedeľou pred nedeľou Zmŕtvychvstania Pána. Ľudia v Jeruzaleme radostne vítali prichádzajúceho Ježiša Krista palmovými ratolesťami. Jeruzalemské ratolesti ostávajú v pamäti generácií aj dnes. Na konci svätej liturgie sú posväcované ratolesti stromov, ktoré si veriaci odnášajú domov ako predzvesť Kristovho víťazstva nad smrťou. U Rusínov majú tieto ratolesti podobu konárikov bahniatok. Kvetná nedeľa je tiež začiatkom posledného týždňa pôstu.
 
  
Paschálny cyklus utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Božieho Syna je predstavený v sérii hlbokých, duchovne inšpirujúcich bohoslužieb. Zvlášť posledné tri dni Veľkého týždňa - Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, majú bohatý liturgický obsah a symboliku.V dňoch od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele sa nesmelo zvoniť.
Veľký piatok bol najsmutnejším dňom v roku. V tento deň sa ľudia post
ili „nasucho", zdržovali sa nielen jedla, ale aj akejkoľvek vody. Pri večernej bohoslužbe sa konal obrad kladenia Ježiša Krista do hrobu (Plaščenice).
Na Bielu sobotu sa pozornosť sústredila na prípravu na nasledujúci deň - Veľkonočnú nedeľu: pečenie paschy, varenie vajec, šunky, hrudky, zdobenie kraslíc.
 

VEĽKÝ PIATOK

Ctihodný Jozef sňal z kríža tvoje prečisté telo obvinul ho čistým plátnom a uložil do nového hrobu.

Poďte pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte pokloňme sa Kristu Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom Kráľom a Bohom našim.

 

Veľký Piatok najväčší zo všetkých Piatkov. Piatok v ktorom si pripomíname strastiplné umučenie nášho Pána Ježiša Krista. Zvyčajne sa slávenie Veľkého piatku začína krížovou cestou a neskôr Veľkou večierňou s uložením plaščenice. V tento deň bývalo veľmi dobrým zvykom  po svätých obradoch ostať v chráme ktorý bol zahalený v tichosti a smútku a v duchu položiť na Kristov kríž všetky naše hriechy. Vidíme akú silu nám zoslal náš dobrotivý Boh nechal svojho jednorodeného syna aby spasil nás nehodných hriešnikov. Preto poďme a pristúpme k nášmu Otcovi a odovzdajme mu všetky naše hriechy a s úctou očakávajme Jeho zmŕtvychvstanie.

  

  

  

 

Slávenie obradov počas veľkej (bielej) soboty bolo obvzláštnené o posvätenie bohoslužobných rúch zlatej farby.

  

Počas homílie sme si mohli vypočuť veľmi rozumnú myšlienku, ku ktorej sa prikláňam, pretože je vidno aké trendy dnešná konzumná spoločnosť preferuje. Skúsim vystíhnuť aspoň hlavnú myšlienku, ktorá sa niesla v približnom znení :

Veľká sobota je jediným dňom v roku, kedy niektorí zabúdaju počítať do troch.

 Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa pokloňme Pánu Ježišovi, Svätému, jedinému bezhriešnemu: Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje sväté vzkriesenie ospevujeme a oslavujeme. Lebo ty si náš Boh, okrem teba ani iného nepoznáme, tvoje meno vyslovujeme. Poďte, všetci verní, klaňajme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď skrze kríž prišla radosť do celého sveta. Ustavične dobrorečme Pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pre nás pretrpel ukrižovanie a smrťou zahubil smrť.

CHRISTOS VOSKRESE!!!

  

  

  

  

  

 
V Piatok 24.3.2017 o 13 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti našu farníčku Teréziu Lapčakovú.
Vičnaja Jej Pamjať.
 
Dňa 19.3.2017 bola v našej farnosti prednáška bývalej ľudovej liečieľky Oľgy Staňovej z Košíc. Ako sa vo svojom živote obrátila na pravú cestu viery a prestala veriť a v neposlednom rade aj praktizovať rôzne praktiky, čiernej a aj bielej mágie. Vypočuli sme si rôzne prežité svedectvá súboja dobra a zla. Pre niekoho boli tieto slová, možno pritiahnuté za vlasy, niekto sa v týchto slovách aj našiel. Musíme si však uvedomiť, že sme dostali možnosť výberu a je len na nás po ktorej ceste pôjdeme. Je potrebné skonštatovať, že BOH a DIABOL v dnešnom svete naozaj existujú, avšak treba si uvedomiť, že Diabol, je len padlým anjelom a preto, nedokáže konať také veci ako Boh, Kristus, či Duch svätý.
 
  
 
 
V Pondelok 23.1.2017 o 11 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti našu farníčku Zuzanu Vaškovú.
Vičnaja Jej Pamjať.
 
V Piatok 13.1.2017 o 11 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti našu farníčku Máriu Galčikovú.
Vičnaja Jej Pamjať.

Záver roka 2016 patril ďakovnej svätej liturgii za prijaté dobrodenia v práve končiacom roku 2016. V závere svätej liturgie mal katechézu subdiakon Miroslav Dargaj na aktuálnu tému sviatkov Kristovho narodenia. Mohli sme si v nej vypočuť porovnanie dvojakého narodenia. Narodenia telesného, ale aj duchovného života.

  

Slávenie viančných sviatkov, býva stále považované za najkrajšie sviatky v roku, avšak môžeme skonštatovať, že sa čoraz častejšie stávaju sviatkami mediálnymi. Je potrebné si uvedomiť, že slávenie vianočných sviatkov, by nemalo byť sprevádzané drahými nákupmi v obchodných centrách, ale uvedomením si, že prichádza Kráľa spásy. Ľudia by sa mali ponoriť do tmy a ticha a nie do stresu z toho že nič nie je pripravené.

  

  

V našej farnosti sme slávili na štedry deň veľké povečerie, polnočnou svätou liturgiou a zaspievaním piesneTichá noc. Na sviatok Narodenia Krista po svätej liturgii bolo vianočné pásmo, ktoré pozostávalo z Vianočnej abecedy, kde jednotlivé písmenka znamenali zamyslenie sa nad sviatkami narodenia, doprevádzane rôznymi koledami.

  

  

 

Dňa 15.12.2016 sa v našej farnosti uskutočnila svätá liturgia za účasti 13 kňazov zo stropkovského protepresbyteriátu, ktorá bola umocnená modlitbami žehnania a požehnávnia. Pri tomto žehnaní veriaci pristupuju ku každému kňazovi a dostávaju požehania.

  

  

Na sviatok sv. Mikuláša do našej farnosti zavítal Mikuláš. Neprišiel, len tak náhodou, ale preto, lebo počul kdesi v diaľke pekné detské pesničky a nevedel, odkiaľ sa spev niesol, rozhodol sa to zistiť. Všetci horeli nedočkavosťou, aké prekvapenia sa skrývali v jeho veľkom vreci. Čarovnú atmosféru tomuto stretnutiu dodali najmä deti z materskej školy, ktoré Mikulášovi a jeho pomocníkom zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Za svoj výkon a za to, že po celý rok vzorne poslúchali a nezlostil, im Mikuláš podaroval balíčky so sladkými dobrotami.

  

  

Dňa 3.12.2016 sa v novovytvorenej oddychovej zóne pri ihrisku uskutočnila  posviacka tohto priestranstva  spojená so zabíjačkou a ochútnávkou zabíjačkových produktov.

  

Dňa 23.08.2016 sa v našej farnosti uskutočnila Liturgia za život. Na ktorej boli zúčastnení kňazi z okolia stropkovského presbyteriátu. Homília sa niesla v duchu nádeji na nový život a život vôbec, pretože život je najvzácnejší dar od Boha ktorý nám bol zoslaný.

  

Dňa 10.07.2016 sme v našej farnosti privítali nového kňaza Jána Maďorana. V mene celej cirkvenej obce mu želám veľa síl a požehnania od dobrotíveho Boha a ochranu presvätej Bohorodičky.  Dňa 26.07.2016 prívítal nášho kňaza o. Jána Maďorana a zároveň mu odovzdal úrad nad správou našej farnosti stropkovský protopresbyter o.Slavomír Tarasovič.

  

  

Dňa 29.06.2016 sme sa rozlúčili s naším kňazom otcom Jozefom Vojtilom CSsR, za účasti otcov redemptoristov o. Jozefa Jurčenka CSsR, o. Miroslava Čajku CSsR a o. Jaroslava Štelbalského CSsR. Otcovi Jozefovi Vojtilovi, chcem v mene celej cirkevnej obce poďakovať za nádherných 13 rokov, ktoré v našej farnosti s prestavkami prežil, stal sa súčasťou nás a naších rodín. Odviedol kus dobrej práce, za čo mu patrí úprimné Pán Boh zaplať.

Dňa 26.06.2016 sa uskutočnila v našej farnosti už tradične odpustová slávnosť ku cti naším patronóm Sv. Petrovi a Pavlovi. Hlavným celebrantom bol o. Jaroslav Štelablský CSsR, ktorý vo svojej homílii pripomenul význám týchto učeníkov. Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie a obchod okolo chrámu. V popoludňajších hodinách sa uskutočnili  na ihrisku rôzné športové aktivity a premietal sa futbalový zápas náších reprezentantov na ME 2016.

  

  

Dňa 5.05.2016 na sviatok Nanebovstúpenia Pána, sa v našej farnosti uskutočnila Archijerejská svätá litrugia, ktorej predsedal arcibiskup a metropolia Ján Babjak SJ, spoločne s kancelárom arcibiskupského úradu Petrom Lachom, dekanom stropkovského protopresbiteriátu Slavomírom Tarasovičom, s naším duchovným otcom Jozefom Vojtilom CSsR a s Jozefom Jurčenkom CSsR. Po skončení svätej liturgie nasledovalo myrovanie a stretnutie farskej rady spoločne s otcom arcibiskupom.

  

  

Dňa 22.04.2016 sa v našej farnosti uskutočnila svätá liturgia, ktorá bola obohatená o chvály pod vedením Katolíckej mládeže Stropkov a o prezentáciu o sr. Faustine Kowalskej, ktorú predniesli sestry z rádu Kongregácie sestier Božieho milosrdenstva.


  

  

Veľkonočné sviatky 2016
 
 Kvetná nedeľa je poslednou nedeľou pred nedeľou Zmŕtvychvstania Pána. Ľudia v Jeruzaleme radostne vítali prichádzajúceho Ježiša Krista palmovými ratolesťami. Jeruzalemské ratolesti ostávajú v pamäti generácií aj dnes. Na konci svätej liturgie sú posväcované ratolesti stromov, ktoré si veriaci odnášajú domov ako predzvesť Kristovho víťazstva nad smrťou. U Rusínov majú tieto ratolesti podobu konárikov bahniatok. Kvetná nedeľa je tiež začiatkom posledného týždňa pôstu.
 
V našej farnosti bola táto Kvetná nedeľa obzvláštnená aj o putujúci obraz blahoslovenej sestry Jozafáty, ktorá je spolzakladateľkou Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panne Márii.
  
  
Tento týždeň je označovaný ako Strastný a kresťanmi je vnímaný ako najdôležitejší týždeň cirkevného roka. Paschálny cyklus utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Božieho Syna je predstavený v sérii hlbokých, duchovne inšpirujúcich bohoslužieb. Zvlášť posledné tri dni Veľkého týždňa - Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, majú bohatý liturgický obsah a symboliku.V dňoch od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele sa nesmelo zvoniť.
Veľký piatok bol najsmutnejším dňom v roku. V tento deň sa ľudia post
ili „nasucho", zdržovali sa nielen jedla, ale aj akejkoľvek vody. Pri večernej bohoslužbe sa konal obrad kladenia Ježiša Krista do hrobu (Plaščenice).
Na Bielu sobotu sa pozornosť sústredila na prípravu na nasledujúci deň - Veľkonočnú nedeľu: pečenie paschy, varenie vajec, šunky, hrudky, zdobenie kraslíc.
 

VEĽKÝ PIATOK

Ctihodný Jozef sňal s kríža tvoje prečisté telo obvinul ho čistým plátnom a uložil do nového hrobu.

Poďte pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte pokloňme sa Kristu Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom Kráľom a Bohom našim.

 

Veľký Piatok najväčší zo všetkých Piatkov. Piatok v ktorom si pripomíname strastiplné umučenie nášho Pána Ježiša Krista. V tento deň bývalo veľmi dobrým zvykom  po svätých obradoch ostať v chráme ktorý bol zahalený v tichosti a smútku a v duchu položiť na Kristov kríž všetky naše hriechy. Vidíme akú silu nám zoslal náš dobrotivý Boh nechal svojho jednorodeného syna aby spasil nás nehodných hriešnikov. Preto poďme a pristúpme k nášmu Otcovi a odovzdajme mu všetky naše hriechy a s úctou očakávajme Jeho zmŕtvychvstanie.

  

  

 

Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa pokloňme Pánu Ježišovi, Svätému, jedinému bezhriešnemu: Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje sväté vzkriesenie ospevujeme a oslavujeme. Lebo ty si náš Boh, okrem teba ani iného nepoznáme, tvoje meno vyslovujeme. Poďte, všetci verní, klaňajme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď skrze kríž prišla radosť do celého sveta. Ustavične dobrorečme Pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pre nás pretrpel ukrižovanie a smrťou zahubil smrť.

CHRISTOS VOSKRESE!!!

  

  

 

V Sobotu 6.2.2016 o 11 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti našu farníčku Annu Petrovskú.
Vičnaja Jej Pamjať.
 
V Nedeľu 6.12.2015 o 13 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Mariána Očipku.
Vičnaja Jemu Pamjať.
 
Vo Sobotu 5.12 2015 zavítal do našej farnosti Mikuláš, do našej farnosti nezavítal, len tak náhodou, ale preto, lebo počul kdesi v diaľke pekné detské pesničky a nevedel, odkiaľ sa spev niesol, rozhodol sa to zistiť, aj napriek tomu, že musel ísť pešo. Tento rok však prišiel v trochu netradičnej zostave. Mikuláš celý rok sledoval, ako sa deti poslušne správali, preto sa rozhodol škaredého čerta nechať doma. Spoločnosť mu robili dvaja malí anjelici. Všetci horeli nedočkavosťou, aké prekvapenia sa skrývali v jeho veľkom vreci. Čarovnú atmosféru tomuto stretnutiu dodali najmä deti z materskej školy, ktoré Mikulášovi a jeho pomocníkom zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Za svoj výkon a za to, že po celý rok vzorne poslúchali a nezlostili, im Mikuláš podaroval balíčky so sladkými dobrotami.
 
  
 
Odpustová slávnosť 2015
 
 
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

(Mt 16, 18-19)

 

Dňa 28. 06. 2015 sa v našej farnosti uskutočnila ako zvyčajne odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku svätých Petra a Pavla.  Slávnostnú svätú liturgiu o. Mgr. Michal Jančišin. Svojím spevom svätu liturgiu spríjemnila aj speváčka Anna Servická. Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie a obchod okolo chrámu.

 

  

  

Vo Štvrtok 16.04.2015 o 14 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášu farníčku Máriu Vidiščákovú.
Vičnaja Jeji Pamjať.
 

Poďte pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte pokloňme sa Kristu Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom Kráľom a Bohom našim.

 

  

  

Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa pokloňme Pánu Ježišovi, Svätému, jedinému bezhriešnemu: Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje sväté vzkriesenie ospevujeme a oslavujeme. Lebo ty si náš Boh, okrem teba ani iného nepoznáme, tvoje meno vyslovujeme. Poďte, všetci verní, klaňajme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď skrze kríž prišla radosť do celého sveta. Ustavične dobrorečme Pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pre nás pretrpel ukrižovanie a smrťou zahubil smrť.

CHRISTOS VOSKRESE!!!

  

  

  

V Nedeľu  8.02.2015 o 13 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášu farníčku Alžbetu Lizákovú.
Vičnaja Jeji Pamjať.
 
VIANOCE  2014
 
 Nebo i zemľa, nebo i zemľa, nyňi toržestvujut.
 
Anhely ľude, anhely ľude, veselo prazdnujut.
 
  Christos rodivsja, Boh voplotivsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri uhrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.
 
 
Vo Viflejemi, vo Viflejemi, vesela novina,
 
čistaja Ďiva, čistaja Ďiva, porodila Syna.
 
 Christos rodivsja, Boh voplotivsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri uhrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.
 
Slávenie vianočných sviatkov sa v našej farnosti začalo už trocha v predstihu a to 21.12.2014, pásmom pod názvom Čaro Vianoc, ktoré si pod taktovku vzalo zoskúpenie Stropkovianov v spolupráci s Mirom Šalapom, ktorý vystupoval aj v televíznom X Factore.
 

  

Na Štedrý deň sa o 22:00 hod. konalo povečerie s litiou a na druhý vianočný sviatok Sv. rodiny si deti z Bokše pripravili pásmo v ktorom trocha priblížili životy sv. rodiny a udalosti, ktoré predchádzali Kristovmu narodeniu, v trocha zmodernizovanej forme.

  

  

Slávenie vianočných sviatkov, bolo zakončené pásmom V Betleheme novina, ktoré sa uskutočnilo 28.12.2014. po vedením Anny Kniežovej. Vystúpilo v ňom mnoho zoskúpení od najmladších až po tých skôr narodených. Veriaci nielen z Bokše, ale aj z okolia si mohli vypočuť operné árie, vinše, koledy v rusínskom jazyku, taktiež aj v šarišskom náreči a poľskú pieseň.

  

  

  

V piatok 5.12.2014 zavítal do našej farnosti Sv. Mikuláš a deťom porozdával samé sladké dobroty. Deti ho privítali nádhernými básničkami a pesničkami, za čo boli aj patrične odmenení.
 
  
 
V Nedeľu 12.10.2014 si náš otec duchovný uctil starších, vzhľadom na to, že mesiac Október je známy ako mesiac úcty k starším. Starší občania boli symbolicky odmenení karafiátom. Sprievodne slovo mala Anna Kniežová.
 
  
  
 
 
V Pondelok  15.09.2014 o 14 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášu farníčku Máriu Rusnákovú.
Vičnaja Jeji Pamjať.
 
Dňa 10. 08. 2014 do našej farnosti zavítal folklórny súbor ALDFERAJN z mesta Susen neďaleko Štutgartu. Mohli sme sa takto cez ich spev a tanec priblížiť k ich kultúre. Bolo to zaujímave spestrenie sv. liturgie.
 
  
 
Odpustová slávnosť 2014
 
 
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

(Mt 16, 18-19)

 

Dňa 29. 06. 2014 sa v našej farnosti uskutočnila ako zvyčajne odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku svätých Petra a Pavla.  Slávnostnú svätú liturgiu o. Juraj Rizman  CSsR. Posvätej liturgii nasledovalo myrovanie a obchod okolo chrámu.

  

  

  

V Nedeľu 8.6.2014 o 10:00 hod. sa v našom chráme uskutočnila nádherná slávnosť 1.Svätého príjimania. Všetkým prvopríjmajucím ďeťom z celého srdca želám , aby si Krista prijatého v eucharistii vážili, pretože len ON im v celom ich živote pomôže.
 
 

Z ľava : Matěj Konvalina, Alex Gombita, Tamara Holubová, Sebastián Luberda, Samuel Rusin.

 

  

  

V dňoch 10-18.05.2014, sa v našej farnosti, ale taktiež aj v celom meste Stropkov, uskutočnili celomestské misie.

Hľa teraz je ten milostivý čast, teraz je deň spásy!

Každý jeden deň bol zameraný na inú problematiku obohatený o rôzne katechézy, súvisiace s témou dňa. Témy boli nasledovné:

Čas milosti

Boh je láska

Hriech

Obrátenie

Pravda o večnom živote

Ježiš je Pán

Eucharistia

Presvätá Bohorodička

Prostriedky zotrvania v dobrom

Nechýbali samozrejme ani klasické obnovy krstných, či manželských sľubov, katechézy pre ženy, dievčatá, mužov a chlapcov. Keďže misie viedli misionári a ich patrónkou je Matka Ustavičnej pomoci, nemohlo sa to zaobíjsť bez prosieb k Matke Ustavičnej pomoci, keďže mesiac máj je aj mariánským mesiacom.

Misionári sa tiež venovali aj stretnutiu s členmi arcibratstva Svätého ruženca. Na záver misií bol požehnaný Misíjný kríž.

  

  

 

Hneď na ďalší deň 19.05.2014 sa uskutočnila, generálna vizitácia, ktorú vykonal o. Jacek Zdrzalek CSsR. Homília v poľskom, jazyku bola oživením svätej liturgie, prekladaná bola o. Ondrejom Pacákom CSsR. Vo svojej kázni, trocha priblížil činnosť redemptoristov a svojím príbehom, ako keby pokračoval v misiách.

  

Veľkonočné sviatky 2014
 
Pravoslávny a Gréckokatolícky veriaci podľa liturgického kalendára dnes spoločne slávia triumfálny vstup Pána do Jeruzalema. Ľudovo sa táto nedeľa označuje ako Kvetná nedeľa a je poslednou nedeľou pred nedeľou Zmŕtvychvstania Pána. Ľudia v Jeruzaleme radostne vítali prichádzajúceho Ježiša Krista palmovými ratolesťami. Jeruzalemské ratolesti ostávajú v pamäti generácií aj dnes. Na konci svätej liturgie sú posväcované ratolesti stromov, ktoré si veriaci odnášajú domov ako predzvesť Kristovho víťazstva nad smrťou. U Rusínov majú tieto ratolesti podobu konárikov bahniatok, ktorým bola v minulosti pripisovaná magická sila. Počas roka boli bahniatka uchovávané starostlivo na zvláštnom mieste a použivali sa v ľudovom liečiteľstve. Traduje sa, že tieto konáriky dokážu ochrániť dom a jeho obyvateľov od zásahu blesku, pred požiarom a inými pohromami.
Kvetná nedeľa je tiež začiatkom posledného týždňa pôstu.
Tento týždeň je označovaný ako Strastný a kresťanmi je vnímaný ako najdôležitejší týždeň cirkevného roka. Paschálny cyklus utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Božieho Syna je predstavený v sérii hlbokých, duchovne inšpirujúcich bohoslužieb. Zvlášť posledné tri dni Veľkého týždňa - Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, majú bohatý liturgický obsah a symboliku.
Podľa predstáv našich predkov počas Strastného týždňa nečisté sily urputne bojovali so silami dobra o svoju existenciu.
Zelený štvrtok bol podľa ľudových povier sviatkom bosoriek, ktoré mali schopnosť premieňať sa na zvieratá (najčastejšie na žabu alebo mačku), stať sa neviditeľnými, lietať v povetrí, odoberať od cudzích kráv mlieko, škodiť susedom apod. Večer pred Zeleným š
tvrtkom sa bosorky schádzali zo širokého okolia na tajnom mieste hlboko v lesoch na orgiách. Tu sa konalo aj prijímanie nových kandidátiek medzi bosorky. Počas večernej bohoslužby na Zelený štvrtok sa podľa povier bosorky stávali neviditeľnými a schádzali sa v zaoltárnej časti kostola.
V dňoch od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele sa nesmelo zvoniť. Nečistú silu zaháňali drevené rapkáče umiestnené na kostolných vežiach.
Veľký piatok bol najsmutnejším dňom v roku. V tento deň sa ľudia postili „nasucho", zdržovali sa nielen jedla, ale aj akejkoľvek vody. Pri večernej bohoslužbe sa konal obrad kladenia Ježiša Krista do hrobu (Plaščenice).
Na Bielu sobotu sa pozornosť sústredila na prípravu na nasledujúci deň - Veľkonočnú nedeľu: pečenie paschy, varenie vajec, šunky, hrudky, zdobenie kraslíc. Biela sobota bola považovaná za šťastný deň na sadenie zeleniny a siatie semien.
 

VEĽKÝ PIATOK

Ctihodný Jozef sňal s kríža tvoje prečisté telo obvinul ho čistým plátnom a uložil do nového hrobu.

Poďte pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte pokloňme sa Kristu Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom Kráľom a Bohom našim.

 

 

 Tak aj tieto slová sme dnes mohli počuť v každom jednom chráme. Veľký Piatok najväčší zo všetkých Piatkov. Piatok v ktorom si pripomíname strastiplné umučenie nášho Pána Ježiša Krista. V tento deň bývalo veľmi dobrým zvykom  po svätých obradoch ostať v chráme ktorý bol zahalený v tichosti a smútku a v duchu položiť na Kristov kríž všetky naše hriechy. Vidíme akú silu nám zoslal náš dobrotivý Boh nechal svojho jednorodeného syna aby spasil nás nehodných hriešnikov. Boli asi 3 hodiny popoludní keď sa roztrhla chrámová opona na dve časti slnko sa skrylo pod oblaky a skaly pukali a Ježiš visiaci na kríži zvolal mocným hlasom  ,,Eli Eli lama sabachtami.ˮ U nás bolo vždy dobrým zvykom, že v tento deň sa dodržiaval prísny pôst (dovolené je sa len 3x najesť s toho raz do sýtosti)  a bolo zakázané niečo robiť zo zemou je to akási úcta k telu Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel na kríži. Preto poďme a pristúpme k nášmu Otcovi a odovzdajme mu všetky naše hriechy a s úctou očakávajme Jeho zmŕtvychvstanie.

  
  

Vyvrcholenie veľkonočných sviatkov sa udialo na obradoch Paschy v Nedeľu ráno utierňou Vzkriesenia a požehnania veľkonočných jedál. Kde sa po trojdňovom silentiu ( tichu ) opäť rozozvučali zvony a zaznelo víťazoslávne CHRISTOS VOSKRESE. Všetko bolo odeté svetlom Vzkrieseného Krista.

  

  

V Sobotu  8.02.2014 o 10 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášu farníčku Máriu Očipkovú.
Vičnaja Jeji Pamjať.
 
Na sviatok Všetkých svätých sa na našom cintoríne uskutočnila počas obradov, za duše zosnulých aj posviacka nového kríža, ktorý je umiestneny hore od vchodu na cintorín, a tym pádom ho vidno už pri vchode na cintorín.
 
  
 
  
 
 
Vo Štvrtok  12.09.2013 o 14 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Jána Rusnáka.
Vičnaja Jemu Pamjať.
Vo Štvrtok  1.08.2013 o 11 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Pavla Bajcuru.
Vičnaja Jemu Pamjať.

Dňa 29. 06. 2013 sa v našej farnosti uskutočnila ako zvyčajne odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku svätých Petra a Pavla. Tejto slávnosti predchádzala aj dvojdňová duchovná obnova, ktorú viedol vo štvrtok o. Jozef Kišák CSsR., ktorý vo svojej homílii poukázal na dôležitosť viery v Bohu, keďže tento rok je rokom viery. V piatok to bol o. Róbert Krolák, ktorý nadviazal v homólii na tému viery v rodine. V sobotu slúžil slávnostnú svätú liturgiu o. Peter Vansáč ktorý vo svojej homílii poukázal na prínos Sv. Petra a Pavla.

  

  

Popoludní nasledovalo kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré začalo ukážkou hasičskej a poliacajnej techniky. Následne pokračovalo vystúpením bokšanských talentov a nechýbal ani pravý dedinský futbal Ženatí vs Slobodní. Skúsenejšie mužstvo ženatých tento zápas vyhralo v pomere 2:0. Počas celej akcie vyhrávala skupina EXOTIK.

  

  

 
V dňoch od 27.6. - 29.6.2013 sa uskutočnil XII. turnaj miništrantov v Poľskej republike. Na ňom sa zúčastnili aj miništranti z Bokše, ktorý obsadili 1.miesto, k čomu im srdečne blahoželám.
 
  
 
  
 
V Utorok 19.2.2013 sa naša bokšanska mládež vybrala na jednodňový výlet s o. Vojtilom do Košíc. Navštívili botanickú záhradu, košického eparchu vladyku Milana Chautura, ktorý im s radosťou aj bez ohlásenia otvoril svoje svere a vpustil ich do priestorov jeho úradu. Navštívili aj katedrálny chrám a Dóm sv. Alžbety.
 
 
  
 
V Pondelok  31.12.2012 o 13 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Mateja Schmotzera.
Vičnaja Jemu Pamjať.
 
V Sobotu  29.12.2012 o 11 hod. sa uskutočnila posledná roz­lúčka s významnou osobnosťou, generálmajorom v. v. Ing. Jánom Kačmárom. Vyštudoval Strednú vojenskú školu v Opave a vojakom z povolania sa stal po ukončení Vysokej vojenskej školy pozemného vojska vo Vyškove na Morave. V ar­máde odslúžil vyše štyridsať rokov a zastával rad veliteľských a štáb­nych funkcií. Do prvej generálskej hodností bol vymenovaný prezi­dentom Slovenskej republiky 5. de­cembra 2002, 8. mája 2005 bol po­výšený do hodností generálmajora.
Úspešnú vojenskú kariéru ukončil v roku 2007 ako veliteľ síl výcviku a podpory OS SR. V ďalšom obdo­bí pracoval v oblastí diplomacie na Ukrajine, zároveň bol aktívnym čle­nom Klubu generálov SR. Skonal po ťažkej chorobe 27. decembra 2012 vo veku 61 rokov. Poslednej rozlúč­ky so zosnulým sa zúčastnili stovky ľudí. Smútočný obrad celebrovali vladyka arcibiskup Ján Babjak, pre­šovský metropolita, Mons. Frantíšek Rabek, slovenský rímskokatolícky biskup, ordinár OS a OZ SR a plk. Mons. Mgr. Frantíšek Počurek, ge­nerálny vikár ordinariátu OS a OZ SR. Pohrebu sa zúčastnili aj ďalší vo­jenskí a civilní cirkevní hodnostári, ale aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec, náčelník Generálneho štábu SR generálpo­ručík Ing. Peter Vojtek, prvý zástup­ca NGŠ generálmajor Ing. Miroslav Kocian, generáli OS SR a ďalší vyso­kí dôstojníci OS SR, členovia Klubu generálov SR. Dôstojný ráz pohrebu umocnila aj prítomnosť Čestnej strá­že Ozbrojených síl SR, Čestnej stráže prezidenta SR a Vojenskejhudby Ozbrojených síl SR. Jána Kačmára vnímali mnohí Stropkovčania ako človeka, ktorý nikdy neodmietol podať pomocnú ruku.
Vičnaja Jemu Pamjať.
  
 
  
 
(zdroj: Stropkovské spektrum č.3/2013)
 
VIANOCE  2012
 
 Nebo i zemľa, nebo i zemľa, nyňi toržestvujut.
 
Anhely ľude, anhely ľude, veselo prazdnujut.
 
  Christos rodivsja, Boh voplotivsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri uhrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.
 
 
Vo Viflejemi, vo Viflejemi, vesela novina,
 
čistaja Ďiva, čistaja Ďiva, porodila Syna.
 
 Christos rodivsja, Boh voplotivsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri uhrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.
 
Nebudem sem vypisovať príbehy o Vianociach, tie si môžete prečítať vyššie, ako sa slávili Vianoce kedysi a aké boli zvyky.
  
 
  
 
Avšak rozhodol som sa predsa len napísať pár riadkov o sláveni narodeni Ježiša Krista. Program začal večer o 21:00 koncertom ľudových, ale aj modernejších duchom ladených pesničiek pod vedení Ľudového orchestra Stropkovčan a našej talentovanej mládeže. Potom sa na chvíľu chrám zahalil rúškom tmy a tajomného tichy. S napätím sme očakávali príchod Mesiáša v podobe svetla vyžarujúceho zo sviec pri piesni Tichá noc. Po tejto kultúrnej vložke nasledovala polnočná svätá liturgia, po ktorej sa veriaci rozprchli do svojích domovov.
 
V Stredu 5.12.2012 zavítal do našej farnosti Sv. Mikuláš a deťom porozdával samé sladké dobroty. Deti ho privítali nádhernými básničkami a pesničkami, za čo boli aj patrične odmenení. Svoj prídel dostal aj o. Jozef Vojtila CSsR.
 

  

  

 
V dňoch 27-28.10.2012 sme mali vo farnosti možnosť osláviť 10. výročie od posvätenia chrámu. Taktiež mali veriaci možnosť poďakovať trojjedinému Bohu za to, že sa dielo podarilo dokončiť a stále rozkvitá v svojej kráse. Program slávnosti bol koncipovaný tak, aby zaujal každého farníka. V sobotu sv. liturgiu odslúžil o. Jaroslav Štelbaský CSsR. protoigumen michalovskej viceprovincie. Pred svätou liturgiou sa uskotočnila videoprojekcia o tom, čo sa za tých 10 rokov zmenilo. Po sv. liturgii nasledoval kultúrny program, na ktorom vystúpil Ľudový orchster FS Stropkovčan, Mládež z Bokše a taktiež ľudová speváčka Mária Mačošková. Po týchto akciách sa dav presunul do priestorov MŠ Bokša, kde sa konalo agapé.
 
  
 
  

V nasledujúci deň sa uskutočnila slávnostná svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol igumen o. Jozef Jurčenko CSsR. za účasti o. Jozefa Parasku CSsR. špirituála kňažského seminára v Prešove a o. Jána Oharčáka CSsR. zo Stropkova. Popoludnie však patrilo hudobnej skupine Anastasis, ktore členmi sú bohoslovci z Prešova.


  

Vo štvrtok 9.08.2012 o 10 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Juraja Juhasa.
Vičnaja Jemu Pamjať.

Dňa 1. 07. 2012 sa v našej farnosti uskutočnila ako zvyčajne odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku svätých Petra a Pavla. Tejto slávnosti predchádzala aj trojdňová duchovná obnova, ktorú viedol vo štvrtok o. Jozef Zorvan , ktorý mal po svätej litugii katechézu o rodine, prežitu na vlastnej koži, v piatok to bol o. Peter Seman, ktorý nadviazal v homólii na tému rodiny. V sobotu slúžil svätú liturgiu o. Mikuláš Tatar. Slávnostnú liturgiu v nedeľu viedol o. Peter Kačur s naším otcom duchovným.

  

  

 

Dňa 1. júna 2012 od 18.00 do 24.00 sa na celom svete uskutočnl projekt nesúci názov Noc kostolov, začiatok oznámilo o 17.50 vyzváňanie zvonov. Čo to Noc kostolov je?

Zahŕňa v sebe najmä:

 - pozvanie pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických skvostov

- prejavom kreativity a dôvery v život u ľudí, ktorí chrámy stavali a zdobili, ale i u tých, ktorí ich dnes obývajú a chcú sa podeliť o svoju vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti

- ponukou zakotvenej kresťanskej spirituality, modlitby a služby 

- znamením živej spolupráce kresťanských cirkví

Všetci sme deti svetla. Nám nevládne NOC ani temnota. (porov. 1Sol,5;5)

Ciele projektu:

Priblíženie kresťanstva
Projekt „Noc kostolov“ chce ponúknuť tieto hodnoty nenúteným spôsobom všetkým ľuďom. Zmyslom podujatia je, aby sa každý účastník obohatil o pozitívnu skúsenosť spojenú s kresťanstvom a Cirkvou.


Priestor na stretnutie
Kresťanstvo je náboženstvo vzťahov. Aj preto chce projekt „Noc kostolov“ vytvoriť priestor na stretnutie v atmosfére, ktorú „Noc kostolov“ vytvára. Návštevníci majú možnosť stretnúť sa s kresťanstvom prostredníctvom rozhovoru, hudby, umenia či zážitku.


Otvorenosť
Kresťanstvo pozýva k sebe všetkých, projekt „Noc kostolov“ je určený pre čo najširšiu verejnosť, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, reč či vierovyznanie.

Spoločenský a kultúrny dosah
Projekt „Noc kostolov“ chce prezentovať nielen vzácne budovy, interiéry, sochy a obrazy kostolov, ale aj iné kultúrne dimenzie kresťanstva, ktoré majú celospoločenský dosah.


Pokračovanie noci
Podujatie „Noc kostolov“ chce odhaliť všetkým zúčastneným ďalšie ponuky, nechce byť len jednorazovým podujatím. Atmosféra a program podujatia môže účastníkov vtiahnuť do ďalších rôznych aktivít vo farnosti počas roka.

  

  

V tomto projekte ide o akýsi súhrn viery, kultúry a socializácie ľudí, chce vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí sú motivovaní niečo robiť pre druhých. Celý projekt je na báze dobrovoľnosti a ochoty ľudí. Tento projekt zároveň aj ponúka príležitosť na rozvoj každej a jednej osobnosti, ktorá ich môže posunúť ďalej.

Do tohto projektu sa zapojila aj Farnosť Sv. Petra a Pavla v Bokši. Hlavnú svätú liturgiu celebroval dekan stropkovského dekanátu o. Štefan Vansáč, ktorý zároveň aj viedol katechézu o rodine, ktorú rozdelil na tri časti, koncelebrovali mu o. Jozef Vojtila CSsR. a o. Pavol Tomko CSsR.

Program tejto akcie bol nasledovný:

17:50 - 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 - 18:40 Svätý ruženec za rodiny

18:40 - 19:00 Korunka Božieho milosrdenstva

19:00 - 20:00 Svätá liturgia s požehnaním rodín

20:00 - 21:00 Katechéza o rodine + diskusia

21:00 - 22:00 Koncert Anny Servickej

22:00 - 23:00 Agápe + stretnutia, rozhovory

23:00 - 24:00 Adorácia s požehnaním

  

  

 
V Nedeľu 27.5.2012 o 10:00 hod. sa v našom chráme uskutočnila nádherná slávnosť 1.Svätého príjimania. Všetkým prvopríjmajucím ďeťom z celého srdca želám , aby si Krista prijatého v eucharistii vážili, pretože len ON im v celom ich živote pomôže.
 

 

Z ľava : Jakub Bajcura, Dominika Hrinková, Katarína Marcinovová, Soňa Žiaková, Natália Halajová, Stanislava Džavoronková

  

  

V Sobotu 26.05.2012 o 10 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášu farníčku Zuzanu Rusnákovú.
Vičnaja Jej Pamjať.
 
V Stredu 23.05.2012 zavítal do našej farnosti putovný obraz Božieho milosrddenstva, ktorý putuje z farnosti do farnosti v rámci Prešovskej archieparchie. Popri tematických kázňach venovaných Božiemu milosrdenstvu, sv. sestre Faustíne Kowalskej a modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva, veriaci zotrvávajú v chráme na liturgických pobožnostiach a adoráciách pred samotným obrazom aj počas dňa. Obraz z Bokše odišiel vo Štvrtok 24.05.2012 do Stropkova.
 
  
 
 
 
VIANOCE  2011
 
 Nebo i zemľa, nebo i zemľa, nyňi toržestvujut.
 
Anhely ľude, anhely ľude, veselo prazdnujut.
 
  Christos rodivsja, Boh voplotivsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri uhrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.
 
 
Vo Viflejemi, vo Viflejemi, vesela novina,
 
čistaja Ďiva, čistaja Ďiva, porodila Syna.
 
 Christos rodivsja, Boh voplotivsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri uhrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.
 
  
 
  
 
V Stredu 21.12.2011 o 12 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Jána Juhasa.
Vičnaja Jemu Pamjať.
 
V Pondelok 5.12.2011 zavítal do našej farnosti Sv. Mikuláš a deťom porozdával samé sladké dobroty. Deti ho privítali nádhernými básničkami a pesničkami, za čo boli aj patrične odmenení.
 
  
  

Dňa 26. 06. 2011 sa v našej farnosti uskutočnila ako zvyčajne odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku svätých Petra a Pavla. Tejto slávnosti predchádzala aj duchovná obnova, ktorú viedol o. Atanáz Daniel Mandzák CSsR. V štvrtok 23. 06. 2011 zavítal do našej farnosti aj čerstvý novokňaz o. Peter Kačur rodák z Havaja, ktorý taktiež prispel k obnove veriacich.

  

  

 
V Pondelok 6.6.2011 o 15 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášu farníčku Margitu Gajdošovú.
Vičnaja Jej Pamjať.
 
Dňa 12. 05. 2011 do našej farnosti zavítal vzácny hosť a to kňaz a exorcista o. Jozef Mareta. Hlavným slúžiteľom svätej liturgie bol on a koncelebrovali ju aj náš o. Jozef Vojtila CSsR. a o. Ján Oharčák CSsR. Zároveň si svoju diakonskú prax vykonával aj diakon Marek Kriška CSsR. Otec Mareta síce počas homílie toho veľa nenahovoril, ale po svätej liturgii viedol nádhernu prednášku o pôsobeni zlého ducha v ľudskom tele.

  

  

 
Veľkonočné sviatky 2011

VEĽKÝ PIATOK

Ctihodný Jozef sňal s kríža tvoje prečisté telo obvinul ho čistým plátnom a uložil do nového hrobu.

Poďte pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte pokloňme sa Kristu Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom Kráľom a Bohom našim.

 

 

 Tak aj tieto slová sme dnes mohli počuť v každom jednom chráme. Veľký Piatok najväčší zo všetkých Piatkov. Piatok v ktorom si pripomíname strastiplné umučenie nášho Pána Ježiša Krista. V tento deň bývalo veľmi dobrým zvykom  po svätých obradoch ostať v chráme ktorý bol zahalený v tichosti a smútku a v duchu položiť na Kristov kríž všetky naše hriechy. Vidíme akú silu nám zoslal náš dobrotivý Boh nechal svojho jednorodeného syna aby spasil nás nehodných hriešnikov. Boli asi 3 hodiny popoludní keď sa roztrhla chrámová opona na dve časti slnko sa skrylo pod oblaky a skaly pukali a Ježiš visiaci na kríži zvolal mocným hlasom  ,,Eli Eli lama sabachtami.ˮ U nás bolo vždy dobrým zvykom, že v tento deň sa dodržiaval prísny pôst (dovolené je sa len 3x najesť s toho raz do sýtosti)  a bolo zakázané niečo robiť zo zemou je to akási úcta k telu Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel na kríži. Preto poďme a pristúpme k nášmu Otcovi a odovzdajme mu všetky naše hriechy a s úctou očakávajme Jeho zmŕtvychvstanie. Obrady začali krížovou cestou na našej bokšanskej a zároveň najnižšie položenej kalvárii na Slovensku pri starom chráme o 14:00 hod. Potom nasledovala veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu.

   

    

Vyvrcholenie veľkonočných sviatkov sa udialo na obradoch Paschy v Nedeľu ráno utierňou Vzkriesenia a požehnania veľkonočných jedál. Kde sa po trojdňovom silentiu ( tichu ) opäť rozozvučali zvony a zaznelo víťazoslávne CHRISTOS VOSKRESE. Všetko bolo odeté svetlom Vzkrieseného Krista.
  
  
 
Deň 27.3.2011 sa určite zapíše do análov histórie obce Bokša zlatými písmenami. V tento deň bola posvätená II. chrámova vitráž s výjavom Kristovho Vzkriesenia. Posviacku vykonal vladyka Milan Chautur CSsR. spolu s ostatnými kňazmi z rôzných farností. Po posviacke nasledovala aj krížova cesta s vladykom Milanom.
 
       
 
Dňa 20.3.2011 sa v našom chráme uskutočnila spievaná krížova cesta pod vedením o. Jozefa Kišáka CSsR. a viacerých redemptoristov a mladých zo Stropkova. Svojím spevom tak pripomenuli blížiace sa Veľkonočné sviatky pripomínajúce Kristovo umečenie, ale aj slávne Zmrtvýchvstanie.
 
 
  
  

Prázdniny s redemptoristami

Dňa 2. marca 2011 prišli do kláštora redemptoristov v Michalovciach malí pútnici z Bokše, ktorá je dnes súčasťou Stropkova. Priviezol ich redemptorista o. Jozef Vojtila, správca farnosti Stropkov – Bokša.

O. Maroš mladým zvedavcom ukázal priestory redakcie Vydavateľstva Misionár, kde okrem časopisu Misionár vznikajú aj nové publikácie.  Potom v prikláštornom chráme Zoslania Svätého Ducha im o. igumen Jozef priblížil dejiny chrámu, zvlášť život a dielo bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorého relikvie sú vystavené v chráme. Spoločne sa modlili, prosiac o príhovor bl. mučeníka. Malí pútnici tiež využili príležitosť a napísali niekoľko poďakovaní a prosieb, ktoré vložili do schránky pred relikviami. Aj tieto budú čítané 25. marca počas molebenu ku bl. mučeníkovi.

Po krátkej prechádzke v kláštornej záhrade sa ešte v priestoroch kláštora venoval malým pútnikom o. Michal, ktorý kedysi pôsobil vo farnosti Stropkov – Bokša.

  

Tridum ku cti Bl. Metoda Dominika Trčku v Šandale

V dňoch  28- 30. januára. 2011 sa vo Filiálky Šandal uskutočnila trojdňová duchovná obnova na počesť Blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, ktorú viedol o.  Atanáz Daniel Mandzák CSsR. Takéto obnovy sa konajú takmer vo všetkých farnostiach. Súvisí to aj s tým, že v roku 2011 si pripomíname 10 rokov od beatifikácie (blahorečenia) Metoda Dominika Trčku a uplynie aj 90 rokov od príchodu redemptoristov na Slovensko a do Stropkova. Nádherné a poučné kázne sme si mohli vypočuť z úst o. Atanáza.

 

VIANOCE  2010
 
 Nebo i zemľa, nebo i zemľa, nyňi toržestvujut.
 
Anhely ľude, anhely ľude, veselo prazdnujut.
 
  Christos rodivsja, Boh voplotivsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri uhrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.
 
 
Vo Viflejemi, vo Viflejemi, vesela novina,
 
čistaja Ďiva, čistaja Ďiva, porodila Syna.
 
 Christos rodivsja, Boh voplotivsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri uhrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.
 
  
  
  
 
 
 
Slávenie Vianočných sviatkov určite nadchlo každého jedného človeka na tejto zemi. Pripomenuli sme si narodenie Spasiteľa Ježiša Krista. Bolo to vidieť na každom jednom kroku chrám bol naplnení ľuďmi, ktorí prijali Krista do svojho srdca. Nádherná atmosféra bola počas polnočnej liturgie kedy sa všetko ponorilo do tmy a svietili len sviece pri spievaní piesne Tichá Noc. K tomuto sláveniu určite dopomohol aj nádherný Betlehém pri ktorom bolo stále plno ľudí.
Určite svoje urobila aj vianočná akadémia, ktorá rozprávala príbeh o prežívani Vianoc v troch časových rozpätiach tj. V súčasnosti, minulosti a budúcnosti. Hlavnými protagonistami si súrodenci Janka a Martin, ktorí sedia pri štedrovečernom stole 24. decembra. 2348. Martin si pozerá na internete obrázky z 21. storočia, a je udivený aké boli Vianoce kedysi. Dnes tam už namajú tradičné jedlá iba tabletky s príchuťou cesnaku, kapustnice, a kapra so šalátom. Martin si spomenie že dole v pivnici majú akýsi stroj času,tak sa ho pokúsi vyskúšať. Samozrejme stroj ich presunie do doby v roku 2010, konkrétne na druhý sviatok vianočny. Ocitnu sa pri dvoch chlapcoch Patrikovi a Marekovi. Rozprávaju sa ako inak o tom čo dostal kto pod vianočný stromček, avšak úplne zabúdajú na čaro a udalosti Vianoc. Marek sa vystatuje že dostal najmodernejšie DVD a MP3 prehrávač.  Janka a Martin sa k ním nesmelo prihovoria a vravia im prečo sem vlastne prišli. Patrik ich však vývádza z omylu, že ani terajšie Vianoce niesu kto vie aké. To čo je na obrázkoch je jedna vec, ale realita je úplne iná. Janka si však spomenie že sa pred 2010 rokmi narodil akýsi Ježiško a navrhne aby sa tam šli pozrieť. V tej dobe bolo v Betlehéme sčítanie ľudu na ktoré išli aj Jozef tesár z Nazareta a Mária žena v poslednom mesiaci tehotenstva. Naši cestujúci zbadali malého pastierika Dávida, ktorý sa práve šiel pokloniť narodenému Spasiteľovi. Pridali s ak nemu a išli s ním do maštaľky, avšak zmocnil sa ich hrozný strach, lebo videli štyroch chlapcov, ktorí vyzerali dosť nebezpečne. Dávid ich však uisťuje, že sa ich netreba báť, pretože ten, ktorý sa narodil prišiel ku všetkým ľuďom bez ohľadu na to aké majú správanie. Zrazu do scény prichádza Mária, ktorá vraví: Deti moje, hoci by ste v sebe prechovávali neviem akú ľahostajnosť, tejto noci počúvajte hlas svojho srdca. Narodil sa pre Vás Ježiš- Spasiteľ. Láska prišla k Vám. Celý príbeh končí otovrením všetkých sŕdc a uvedomením si že Boh je láska. Myslím si že to bolo cítiť aj v našej farnosti a každy človek by si z tohto príbehu mal vziať ponaučenie.
CHRISTOS RAŽDAJETSJA
 
V Nedeľu 5.12.2010 zavítal do našej farnosti Sv. Mikuláš a deťom porozdával samé sladké dobroty. Deti ho privítali nádhernými básničkami a pesničkami, za čo boli aj patrične odmení.
 
 

  

  

Tridum ku cti Bl. Metoda Dominika Trčku

V dňoch  19- 21. novembra. 2010 sa v našej farnosti uskutočnila trojdňová duchovná obnova na počesť Blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, ktorú viedol o.  Atanáz Daniel Mandzák CSsR. Takéto obnovy sa tento a ešte aj nasledujúci rok konajú takmer vo všetkých farnostiach. Súvisí to aj s tým že práve na nasledujúci kalendárny rok 2011 bude 10rokov od beatifikácie (blahorečenia) Metoda Dominika Trčku a uplynie aj 90 rokov od príchodu redemptoristov na Slovensko. Nádherné a poučné kázne sme si mohli vypočuť z úst o. Atanáza.

 

  

    

Oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky

 

 
Cez víkend 16-17. 10. 2010 sa v našej obci resp. presne vo farnosti konala milá slávnosť výročie prvej písomnej zmienky o obci Bokša.
 
Program sobotňajšej slávnosti bol nasledovný: Svätý ruženec, Ďakovný akatist, Svätá liturgia za zomrelých, Odovzdávanie ďakovných a pamätných listov a Stretnutie rodákov Bokše.
Tohto slávnostného dňa sa zúčastnili štyria kňazi a to: Akatist slúžil o. Jozef Kišák CSsR. Svätú liturgiu vykonával rodák z Bokše, o. Juraj Rak CSsR, ktorý bol aj hlavným celebrantom. Nádhernú kázeň sme  si mohli vypočuť z úst o. Pavla Székelyho, ktorý spravuje farnosť Rafajovce. Samozrejme nemohol chýbať ani náš dušpastier
o. Jozef Vojtila CSsR. Po liturgických slávnostiach nasledovalo odovzdávanie ďakovných a pamätných listov, týmto ľuďom:
Ďakovné listy:
Michal Skuban in memoriam

Mária Danková in memoriam

Štefan Danko in memoriam

Ján Semančík in memoriam

Michal Juhas in memoriam

Ján Jenčo in memoriam

 

Mária Vidiščákova

Anna Šmilňáková

Helena Semančíková

Ján Žatkovič

Juraj Rak

Anna Bedruňová

Pamätné listy:

Anna Tokárova

o. Juraj Rak CSsR

s. Jarmila Raková OSsR

sr. Anna Helena Juhasová

 

 

Po týchto slávnostných chvíľach nasledovalo malé občerstvenie a stretnutie rodákov za chrámom.

 

 

 

  Celý tento deň mám zdokumentovaný v tomto odkaze

 

Program nedeľňajšej slávnosti sa niesol ešte vo sviatočnejšom duchu ako predchádzajúci deň: Svätý ruženec, Prezentácia histórie o mestskej časti Bokša, Odhalenie a posvätenie pamätnej tabule a posviacka vitráže.

 

 

Slávnostná archijerejská liturgia slávená vladykom Milanom Chauturom CSsR a týchto ostatných kňazov:, Protoigumen: o. Jaroslav Štelbaský CSsR, Protoigumen o. Vladimír Sedláček OSBM, Igumen: o. Peter Haľko OSBM, o. Štefan Vasilík CSsR, o. Ján Oharčák CSsR, o. Jozef Trója CSsR, o. Miroslav Medviď CSsR, o. Jozef Vojtila CSsR, o. Peter Vansáč, o. Mikuláš Tatar, dekan Ján Švec Bily, diakon Radovan Varga CSsR.

Priebeh celej tejto slávnosti bol obohatený spevom chrámového zboru sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova.

 

 

   

 


 

Celý tento deň mám zdokumentovaný v tomto odkaze

V Utorok 10.8.2010 o 14 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášu farníčku Teréziu Jurčišinovú.
Vičnaja Jej Pamjať.
 
Odpustová slávnosť 2010
 
 
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“
(Mt 16, 18-19)
 
V dňoch 24-27.júna sa v našej farnosti udiala nádherná slávnosť a to slávnosť sv. Petra a Pavla patrónov nášho chrámu.Predchádzala jej nádherná duchovná obnova, ktorú vykonával o. Ondrej Pacák. V Nedeľu zase svätú liturgiu slúžil novokňaz o. Miroslav Bujdoš, Ktorý veriacim udelil svoje novokňazské požehnanie.
 
Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii
 
V Utorok 11.5.2010 o 12 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášu farníčku Teréziu Vidiščákovu.
Vičnaja Jej Pamjať.
V Nedeľu 9.5.2010 o 10:00 hod. sa v našom chráme uskutočnila nádherná slávnosť 1.Svätého príjimania. Všetkým prvopríjmajucím ďeťom z celého srdca želám , aby si Krista prijatého v eucharistii vážili, pretože len ON im v celom ich živote pomôže.
 
 
 
 
Z ľava: Dávid Čečko,František Roba, Matúš Očipka, Kristián Ľuberda, Adam Senaj, Martin Kimák, Ján Liška, Adrián Roba

 

Veľkonočné sviatky 2010
 

VEĽKÝ PIATOK

 
 

Ctihodný Jozef sňal s kríža tvoje prečisté telo obvinul ho čistým plátnom a uložil do nového hrobu.

Poďte pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte pokloňme sa Kristu Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom Kráľom a Bohom našim.

 

 

 Tak aj tieto slová sme dnes mohli počuť v každom jednom chráme. Veľký Piatok najväčší zo všetkých Piatkov. Piatok v ktorom si pripomíname strastiplné umučenie nášho Pána Ježiša Krista. V tento deň bývalo veľmi dobrým zvykom  po svätých obradoch ostať v chráme ktorý bol zahalený v tichosti a smútku a v duchu položiť na Kristov kríž všetky naše hriechy. Vidíme akú silu nám zoslal náš dobrotivý Boh nechal svojho jednorodeného syna aby spasil nás nehodných hriešnikov. Boli asi 3 hodiny popoludní keď sa roztrhla chrámová opona na dve časti slnko sa skrylo pod oblaky a skaly pukali a Ježiš visiaci na kríži zvolal mocným hlasom  ,,Eli Eli lama sabachtami.ˮ U nás bolo vždy dobrým zvykom že v tento deň sa dodržiaval prísny pôst (dovolené je sa len 3x najesť s toho raz do sýtosti)  a bolo zakázané niečo robiť zo zemou je to akási úcta k telu Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel na kríži. Preto poďme a pristúpme k nášmu Otcovi a odovzdajme mu všetky naše hriechy a s úctou očakávajme Jeho zmŕtvychvstanie.

 
   
   
     
 
Vo Štvrtok  25.3.2010 o 13 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Jána Tokára.
Vičnaja Jemu Pamjať.

Vo Štvrtok 18.2.2010 sa mládež z našej farnosti vybrala na výlet do Tatier pod vedením o. Vojtilu. Mali ozajstnú túru zo Starého Smokovca išli k vodopádom, Reinerovej chate kde videli betlehém postavený zo snehu, ktorý postavil pán Peter Petrus, odtiaľ išli do Starej Ľubovne kde ich čakala chutná večera a večerná svätá liturgia.

  

 

 
V Pondelok 5.1.2010 v predvečer sviatku Bohozjavenia Pána sa konala svätá liturgia s posvätením vody.
 
Nad vodami zaznieva hlas Pánov:  „Príďte, všetci, a prijmite Ducha múdrosti,  Ducha rozumu a Ducha bázne Božej,  Krista, ktorý sa nám zjavil.
 
 
 Pri tvojom krste v Jordáne  zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. Otcov hlas ti vydal svedectvo. Nazval ťa svojím milovaným synom. Aj Duch Svätý v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. Svojím zjavením si osvietil celý svet. Kriste Bože sláva tebe.
 
   
 
 
 
 
 
 
Ako je už dobrým zvykom vždy na sviatok Bohozjavenia Pána 6.januára sa chodí po obci a svätia sa domy. Inak to nebolo ani tohto roku.

 

  

 

VIANOCE  2009
 
 Nebo i zemľa, nebo i zemľa, nyňi toržestvujut.
 
Anhely ľude, anhely ľude, veselo prazdnujut.

Christos rodivsja, Boh voplotivsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri uhrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.
 
Vo Viflejemi, vo Viflejemi, vesela novina,
 
čistaja Ďiva, čistaja Ďiva, porodila Syna.
 
Christos rodivsja, Boh voplotivsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri uhrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.
 
 
 
Slávenie Vianočných sviatkov určite nadchlo každého jedného človeka na tejto zemi. Pripomenuli sme si narodenie Spasiteľa Ježiša Krista. Bolo to vidieť na každom jednom kroku chrám bol naplnení ľuďmi, ktorí prijali Krista do svojho srdca. Nádherná atmosféra bola počas polnočnej liturgie kedy sa všetko ponorilo do tmy a svietili len sviece pri spievaní piesne Tichá Noc. K tomuto sláveniu určite dopomohol aj nádherný Betlehém pri ktorom bolo stále plno ľudí.
CHRISTOS RAŽDAJETSJA
 
     
V Nedeľu 20.12.2009 bola slávnostné zložená prísaha nových členov Farskej rady. Nech im Dobrotivý Boh dá silu a pevnú myseľ pri rozhodování, aby to čo začali aj úspešne dokončili. Na Mnohaja i Blahaja Lita.
 
 
 
  Dolný rad z ľava : Miroslav Jenčo, Milan Žatkovič, Marián Bujdoš, Helena Semančíková, Anna Kimáková, Ján Žatkovič, Ján Kasarda
    Horný rad z ľava: Vincent Šmilňák, o. Jozef Vojtila CSsR, Martin Očipka
 
V Nedeľu 6.12.2009 zavítal do našej farnosti Sv. Mikuláš a deťom porozdával samé sladké dobroty. Deti ho privítali nádhernými básničkami a pesničkami, za čo boli aj odmení.
 
   
 
 

V Štvrtok 19.11.2009 sme boli v Prešove v mestskej športovej hale na koncerte pod vedením občianského združenia GODZONE (Božia zóna), príležitosti Týždňa motlidby mladých pre mladých na ktorom vystúpili prevažne gospelové kapely. Ako hosťa mali aj anglického rappera, ktorý svojími piesňami roztancoval celú športovu halu.Bol to nádherný zážitok, ktorý sa nedá slovami opísať. Celá športová hala vstúpila cez tento koncert do Božej zóny. 

V Piatok 30.10.2009 o 12 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Juraja Popoviča.
Vičnaja Jemu Pamjať.
V Utorok 20.10.2009 o 11 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti našu farníčku Máriu Rusnákovú.
Vičnaja Jej Pamjať.
V Utorok 22.9.2009 o 11 hod. sme odprevadili na poslednej ceste do večnosti nášho farníka Štefana Rusnáka.
Vičnaja Jemu Pamjať.
V Stredu 26.8.2009 sa aj v našom chráme Sv. Petra a Pavla uskutočnila spomienka na nášho mučeníka Dominika Trčku, ktorá trvala jeden týždeň.Viac nájdete vo
 
 
V Sobotu 22.8.2009 sme boli v Michalovciach na odpuste Bl. Metoda Dominika Trčku pri príležitosti 50.výročia jeho umrtia. V chráme Zoslania Svätého Ducha bol najprv  moleben k Bl. Metodovi, po ňom nasledovala svätá liturgia a po liturgii beseda s redemptoristami. Viac nájdete vo
V roku 2008 sa postupne začalo s vystavbou ikonostasu.
 
 
Postupne sa stojany nahradili konštrukciou z dreva a ikonostas začal dostávať svoju podobu.
 
 
 
 
Neskôr sa nahradil aj obraz od výtvarnikov Miroslava Danka a Michala Bujdoša ktorý sa teraz nachádza v spovedalnici.
 
 
 
Na boky svätyne sa ešte dali obrazy Sv. Jána Krstiteľa a Panny Márie.
 
 
 
Ikonostas bol slávnostne posvätený počas odpustovej slávnosti Sv.Petra a Pavla dňa 28.6.2009 zástupcom viceprovinciala michalovskej viceprovincie o. Jozefom Jurčenkom . Táto slávnosť bol sprevádzana spevom zboru so Starej Ľubovne.
Detailné pohľady na ikony najdete vo
Dňa 8.6.2003 sa v novom chráme Sv. Petra a Pavla po prvýkrát uskutočnilo 1 Sv. Príjmanie.
 
Na ktorom boli zúčastnení títo prvopríjmajuci: Horný rad z ľava: Rastislav Žatkovič, Stanislav Smalík, Róbert Roháľ
 
Dolný rad z ľava: Dominik Cimbala, Ivana Halajová, Anton Jaselský
V Auguste roku 2000 sa začalo s výstavbou nového chrámu Sv. PETRA a PAVLA. V tej dobe pôsobil v našej farnosti  o.Jozef Vojtila CSsR. Vd’aka jeho nadšeniu sa stavba začala realizovať.
 
 
Základný kameň tohto chrámu posvätil dňa 17.6.2001 vtedajši biskupský vikár o.Pavol Repko.
 
 
 Kapacita chrámu bola stanovená pre 280 veriacich. Nový chrám je situovaný v centrálnej časti Bokše na mieste asanovanej starej farskej budovy.
 Architektonický návrh stavby a interiéru vypracoval Ing. arch. Marko Vateha a statiku riešil Ing. Michal Šima. Objekt je osadený v severojužnom smere s hlavným vstupom orientovaným do nárožia z južnej, uličnej strany. Nad hlavným vstupom je situovaný chór, ktorý vysunutým nárožim prekrýva a chráni vstup pred nepriazňou počasia. Chrám je centrálna murovaná stavba s tamburom, postavená  na štvorcovom pôdoryse v diagonálnom smere.
 
Hlavný zhromažd’ovací priestor je veľkoryso osvetlený z bočnej juhozápadnej a juhovýchodnej strany ako aj z hora cez tambur. Zo severnej strany je obostavaný sakristiou a priestorom na rozlúčku s katafalkom. Strecha chrámu je navrhnutá so spádom a v troch výškových urovniach, z hora prekrytie tamburu , v druhej úrovni je prekrytý hlavný zhromažd’ovací priestor a najnižšiu úroveň strechy má sakristia s priestorom na rozlúčku.
 
 
Farebná úprava exteriéru je okrová v kombinácii s krytinou s Bramacu s tehlovo červenej farby. Fotografie s interieru ale aj s exterieru nájdete vo fotogalérii 
 
V severnom vnútornom nároži je umiestnené a podlahou o jeden stupeň zvýšene presbytérium. Na stene za prestolom je umiestnený obraz Sv. Petra a Pavla od výtvarníka Miroslava Danka a Michala Bujdoša
 
Chrám bol posvätenný biskupom Mons. Jánom Hirkom 27.10.2002 sídelným prešovským biskupom.
Zdieľaj